HVEM ER MÅLGRUPPEN FOR FORENINGENS ARBEJDE ?

MADE IN RANDERS ser familier som målgruppe, men arbejder ud fra et holistisk synspunkt. Som udgangspunkt vil de events, som foreningen arrangerer, have børn og unge som den primære målgruppe, mens forældre og bedsteforældre er den sekundære målgruppe. Foreningen vil trække på andre, som har erfaring med netop den valgte målgruppe og event.

Et eksempel på en sådan event kunne være et e-sportarrangement for børn, hvor forældrene på samme tid inviteres til et oplæg om mobning på de sociale medier. Børnene ”gør det”, mens forældrene får ny inspiration og et skub i retning af at sikre, deres børn får gode vaner på internettet.

En event vil typisk gå på tværs af fx skoler, så deltagerne møder andre fra andre hjørner af kommunen end der, hvor de selv færdes.

Ud fra målgruppen ’børn og unge’ vil foreningen arbejde med en bred vifte af mulige samarbejdspartnere, som har mulighed for at få del i støtten fra foreningen, når de arrangerer events for MADE IN RANDERS’ målgruppe.