Hvad gør MADE IN RANDERS

-og hvad går pengene til?

Foreningen MADE IN RANDERS er stiftet i september måned 2018 og har til formål i videst muligt omfang at skabe mulighed for sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter i Randers for herigennem at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Randers.

Herudover skal foreningen forestå administration og indhentelse af medlemskaber til foreningen. Foreningen har Randers HK som platform og facilitator for at holde de administrative udgifter så lave som muligt.

Fordeling af foreningens formue

Foreningens formue skal ske i overensstemmelse med vedtægter og fordeles efter en forudbestemt fordelingsnøgle.

Hvilke arrangementer arrangerer MADE IN RANDERS?

I løbet af et år vil MADE IN RANDERS arrangere 4 ’main’ events og en række mindre ’sub’ events. Et eksempel på en større event kunne være at invitere familier i Randers Regnskov – ikke for ”at se på dyr”, men for at lære mere om miljøets påvirkning af dyrelivet og det omkringliggende samfund. Andre events kunne handle om musik, sport og e-sport eller kultur.

Hvad koster et medlemskab?

En virksomhed kan blive medlem for min. 30.000 kr., som vil gå til at gennemføre og administrere events. Ud over at være medlem tilbydes medlemsvirksomheder at blive sponsor af de enkelte events, hvor det giver mening ift. budskab, målgruppe og formål.